Humor Sekolah: Namaku Tirah Bu Guru!

Di sebuah SD, hari pertama masuk sekolah, sedang ada pelajaran bahasa. Seperti biasa, Ibu guru mulai pelajaran  dengan mengabsen murid-muridnya:

Bu guru  : Roberto Panji Gemilang Braja Wibawa...
Panji  : Hadir Buk....
Bu guru  : Tirah M. Sutirah
Tirah   : hadir buk...
Bu guru  : Tirah ....sini kamu...
Tirah   : iya buk....ada apa bu...
Bu guru  : Sebenarnya Ibu kurang sreg dengan nama kamu....
kalau udah Tirah kenapa belakangnya pakai Sutirah lagi? Kan masih banyak kosakata buat nama lain lagi..!
Tirah   : orang tua saya maunya begitu ...bu...saya nggak tau......
Bu guru  : ohh....ya udah...kalau "M" nya itu apa?
Tirah   : Mutirah buk....!

Bu guru  : !@#@#$^*!!$* gubraxx

Sumber : Forum WA
Ilustrasi : guru-kreatif.blogspot.com

0 Response to "Humor Sekolah: Namaku Tirah Bu Guru!"

Post a Comment