Humor Jawa : Tuku Coca Cola Telu Pak

Pak'e thole nyeluk anake, jenenge Gembul. Umur 7 tahun, sekolah kelas 2 SD.

"Mbul, iki dhuwit, kowe nang warung, tukokno coca cola... Nggo pak'e siji, mak'mu siji, kangmas mu siji. Nah kowe yo siji... Dadi piro kabehe mbul..?!"

Dengan polos gembul njawab : "Telu pakk..."

"Lha piye tho, cobo diitung meneh.. Bapakmu siji, makmu siji, kangmasmu siji, kowe siji.. Piro dadine ??"

Gembul : "Telu pakk...."

Bapake mulai nesu : "Ki bocah bodho men yo... Sekolah opo ora diajari ngitung..... Cobo itung meneh...!!! Bapak siji, mak'e siji, mas mu siji tros kowe siji....!!!!
Dadi piro tuku coca cola ne...??!!

Gembul mulai nangis : "Telu... Pak... aku pingin Sepriittt.....
Pak'e : @#$%!!.......
Gambar : jakionline.blogspot.com

0 Response to "Humor Jawa : Tuku Coca Cola Telu Pak"

Post a Comment